mine foredrag


HJERNEN OG KONFLIKTHÅNDTERING

 • Hvorfor mister du dine fantastiske, bevidste og velovervejede evner under konflikter og andre pressede situationer? Evner, der kunne have løst den situation eller konflikt, du står i nu.
 • Hjernen har set med moderne øjne og forventninger yderst ulogiske måder at hjælpe dig på. Men hjernen prøver bare at passe på dig, når den kan mærke, at noget vigtigt er på spil. Hjernelogik er dog ikke altid moderne logik.
 • Udfordringen er, at når du kommer i en anspændt situation, eller der er optræk til ballade, skruer hjernen op for kroppen og ned for hovedet. I en moderne kontekst er der sjældent brug for denne opskrift på konflikthåndtering. Her skal dine faglige bevidste sider og faglige strategier i spil. Dine bedste sider skal med, når det er sværest.
 • Det handler om at sikre din indre balance. Kan du finde balancen, har du adgang til dine personlige og faglige værktøjer, og så løser du oftere situationen.
 • Oplev et underholdende foredrag, der gennem historiefortælling om hverdagen, mentale billeder og hjernens mønstre under pres får konfliktens logik og dit system til at give mening. Foredraget er desuden krydret med kraftfulde værktøjer til, hvordan du håndterer dit system under konflikten og skaber ro i situationen.

STRESS, BELASTNING OG TRIVSEL!

 • Der er ingen tvivl om, at stress/belastning fylder meget disse år, både for det enkelte menneske og økonomisk og vidensmæssigt for virksomhederne. Stress er ikke enten eller – det er en mekanisme, vi mennesker bruger, når vi skal præstere. En mekanisme, som kan give os fordele, hvis vi forstår, hvornår den gavner os, og hvornår den giver os stress.
 • Vi mennesker er gode til at holde til belastning og pres, så længe hjernen får sine pauser og presset ikke bliver vedvarende. Når presset bliver for stort og står på for længe, går det ud over vores refleksive systemer, vores overblik, kreativitet, søvn osv. En hjerne i ubalance bidrager ikke med meget konstruktivt.
 • Det er vigtigt sikre plads til de restituerende systemer, der sikrer oprydning, genopretning og balance. Systemer, som har det svært i en moderne hverdag – både på job og på hjemmefronten. Det er så vigtigt med en god balance, men balancen er yderst svær at opnå i en moderne hverdag, der støjer på alle mulige måder og ikke efterlader meget ro, medmindre vi vælger det til.
 • Foredraget handler om din hjerne og dens styresystem samt logikker, hjernen kører efter under pres og belastning. Foredraget giver dig et indblik i, hvad du kan gøre ved det – især på et personligt plan. Udgangspunktet for oplægget er dig og dit system, og hvordan du bliver bedre til at forebygge stress og balancere en moderne hverdag.

SPÆND HJELMEN OP OG PRÆSTÉR BEDRE TIL HVERDAG OG PÅ JOB! ET FOREDRAG OM HJERNEN OG PRÆSTATION

 • Drømmer du om at præstere lidt bedre? Til eksamen, på jobbet, kampen, i parforholdet? Så handler det ikke om at spænde hjelmen men om at kunne balancere dit system. Foredraget fokuserer på, hvordan du kan præstere bedre og få din viden og faglige sider med, når det gælder, ved at kunne balancere dit system under pres.
 • Når du skal præstere, skruer hjernen op for energien i kroppen og toner kraftigt ned for de refleksive og mere kontrollerede systemer. Sider vi ofte har brug for i vores moderne hverdag. Denne tilstand gør, at du har svært ved at bevare fokus og ro, ligesom dine kreative sider lider.
 • Foredraget giver redskaber til at finde eller genfinde din indre balance og tage ansvar for dit system. På den måde gør du din hjerne mest funktionel, når du har brug for det.
 • Du får en forståelse af, hvordan din hjerne virker. Foredraget krydres med mentale billeder, historier og værktøjer, der sikrer, at din hjerne er samarbejdspartneren, der kan tænke klart, analysere samt sikre overblik – også når du skal præstere.